Helsesøstertjenesten i Siljan – Siljan kommune

[ad_1] Her er litt informasjon om helsesøstersituasjonen i kommunen. Helsesøstertjenesten i Siljan – Siljan kommune For tiden er tjenesten betydelig redusert da begge våre tidligere ansatte helsesøstre har sluttet i sine stillinger. Det arbeides nå aktivt for å rekruttere nye helsesøstre. [ad_2] Source

Ledige stillinger – Siljan kommune

[ad_1] Spennende ledige helsefaglige stillinger i Siljan kommune! Del gjerne! Ledige stillinger – Siljan kommune Siljan kommune søker helsesøster i 100% stilling. Siljan kommune er en liten kommune man får god oversikt over kommunens tjenestetilbud og hvor samarbeidet med øvrige ansatte er preget av en uformell og hyggelig tone. Siljan ligger 15 km fra Skien, […]

Varsel om stenging av vei – Siljan kommune

[ad_1] OBS – mandag, 22. aug. (neste mandag!) stenges veien inn til Skauen kl. 08:30-15:00 i tre dager!! Varsel om stenging av vei – Siljan kommune I forbindelse med gravearbeider i veg og grøft for påkobling av avløp fra Heiveien boligfelt, må vegen inn til Skauen stenges for biltrafikk. [ad_2] Source

Vi vil høre din mening

Vi vil høre din mening

[ad_1] Vi vil høre din mening På oppdrag fra Grenlandssamarbeidet, har Vekst i Grenland (ViG) utarbeidet forslag til ny Strategisk næringsplan (SNP) for Grenland 2017-2020. [ad_2] Source